Jarosław Płóciennik – kierownik

j.plociennik@stare-babice.waw.pl

Henryk Kuncewicz – menadżer ds. sportu

henryk_kuncewicz@op.pl

Michele Costanzo – podinspektor ds. sportu i rekreacji

michalgosir@gmail.com

Paweł Karczmarek – administrator obiektów sportowych

Bogusław Tałałaj – konserwator urządzeń i obiektów sportowych

Hanna Dominiak – pracownik zaplecza sportowego